Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (716) 2016 р.

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО КВЕСТ-МЕТОДУ
НА УРОКАХ КОМПАРАТИВНОГО ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ

Валентина ПАПУШИНА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету;

Людмила ШЕВЧУК, учитель Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки

У статті подано теоретичне обґрунтування квест-методу: його зміст, структурні особливості та технологічні характеристики; запропоновано приклад застосування цього методу на матеріалі плану-конспекту уроку компаративного вивчення повісті М. Гоголя «Тарас Бульба» та роману Є. Гребінки «Чайковський». Також у публікації вміщено дидактичні матеріали для аналізу цих творів.

Ключові слова: інтерактивні технології, квест-метод, компаративний аналіз літературних творів, робота у групах, проектне навчання.

APPLICATION OF THE LITERARY QUEST METHOD
AT LESSONS OF COMPARATIVE STUDIES

Valentyna PAPUSHYNA, PhD, associate professor, Khmelnytsky National University

Liudmyla SHEVCHUK, teacher, Khmelnytsky Specialized Boarding Lyceum with Enhanced Studies of Sciences

The article provides theoretic substantiation of the quest method, namely its content, structural peculiarities, and technological characteristics; the example provided highlights the application of the method within a quidance note on a literature lesson aimed to undertake a comparative study of Taras Bulba novelette by M. Gogol and Tchaikovsky novel by E. Hrebinka. The paper also offers some didactic materials to analyze the writings under study.

Key words: interactive technologies, quest method, comparative analysis of literary writings, group work, project studies.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС