Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Передплата журналів Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №16 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (680) 2013 р.

Ганна ТОКМАНЬ. Таємниці впливу сугестивної лірики

   Навiювання притаманне мистецтву як такому, ми потрапляємо пiд вплив прекрасного і зачаровано перебуваємо в його полонi, вiдчуваючи мимовiльнi змiни у власному внутрiшньому свiтi. Коли сугестiя стає домiнантним складником художнього явища, можна говорити про сугестивний твiр, зокрема лiричний. Анатолiй Гризун обрав предметом дослiдження сугестивну поезiю ХХ ст., яку розглянув в iсторико лiтературному й теоретико-лiтературному аспектах. Уперше у вiтчизнянiй фiлологiї поставлено мету: з’ясувати генезу, еволюцiю та поетику сугестивної поезiї в iсторичному аспектi й по можливостi виробити теоретичну базу цього явища [с. 11]. Дослiдник торує стежки до означеної мети, а саме: розглядає iсторiю питання в дотичних до теми працях лiтературознавцiв i лiнгвiстiв, пропонує теоретико-лiтературнi основи розумiння сугестивної поезiї як цiлiсностi, на численних прикладах художнiх текстiв розглядає конкретику оприявнення сугестiї у творчостi українських авторiв, зiставляє їхнi набутки з поетичними зразками зарубiжних авторiв-сугесторiв, окреслює завдання перекладача навiювальної поезiї, узагальнює проведенi текстуальнi аналiзи, дiйшовши конкретних iсторико-лiтературних висновкiв.

ЧИТАТИ ДАЛІ