Розробки уроків для 5-9-х класів, ЗНО-2019

Перепдлата видань Акція на посібник «Готуємося до ЗНО: тестові завдання з української мови й літератури»

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (680) 2013 р.

Галина ЗАХАРОВА. «Я понесу тебе в душі на дні…»

(Усний журнал за творчістю Івана Франка)

   М е т а: розкрити свiт почуттiв i пристрастей, створений поетичним словом великого майстра, поглибити розумiння сутi поетичного мистецтва; досягти засвоєння учнями змiсту повiстi Р.Горака; розвивати компетентностi: соцiальну – вмiння працювати у групах, парах, брати на себе вiдповiдальнiсть за групову й колективну дiяльнiсть, узгоджувати свої дiї з дiями членiв групи, самоосвiтню – вмiння здiйснювати самоосвiтню дiяльнiсть, свiдомо застосовувати знання, вмiння i навички в умовах швидких змiн; удосконалювати декламаторськi навички вiдповiдно до норм виразного читання iнтимної лiрики, прозових творiв, аналiзувати їх; iнсценiзувати уривки; плекати чистi й нiжнi почуття, толерантнiсть, тактовнiсть у ставленнi до навколишнiх.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України