Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (680) 2013 р.

Микола ПІДДУБНИЙ. Завдання для тематичних контрольних робіт

з української мови й літератури для 5 класу (I семестр)

   Контрольнi завдання з української мови для 5-го класу складено за програмою для 11-рiчної школи (2012) вiдповiдно до «Критерiїв оцiнювання навчальних досягнень учнiв у системi загальної середньої освiти». Вони вiдповiдають вiковим особливостям учнiв i призначенi для поточного тематичного контролю рiвня навчальних досягнень школярiв у процесi засвоєння ними курсу рiдної мови з таких тем:

– «Повторення вивченого в початкових класах»;

– «Вiдомостi з синтаксису й пунктуацiї»;

– «Фонетика. Графiка. Орфоепiя. Орфографiя»;

– «Лексикологiя»;

– «Будова слова. Орфографiя»;

– «Повторення й узагальнення в кiнцi року».

   Для кожної контрольної роботи розроблено два варiанти, що забезпечує самостiйнiсть пiд час виконання її та об’єктивнiсть оцiнювання результатiв.

  У кожному з варiантiв передбачено завдання чотирьох рiвнiв, за правильне виконання яких учень зможе отримати дванадцять балiв (по три бали на кожному рiвнi).

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС