Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (680) 2013 р.

Лариса ВАРЗАЦЬКА. Типи інтегрованих уроків у системі

компетентнісної мовної освіти

   У статті розкрито мотивацiйнi, змістові, операцiйнi складники методики компетентнісного навчання української мови, що ґрунтуються на послідовному використанні системних мовних i мовленнєвих зв’язкiв, завдяки чому створюються оптимальнi умови для застосування мiжпредметної iнтеграцiї, у яких учнi ефективно опановують узагальненi способи пiзнавальної i мовленнєвої дiяльностi, що уможливлюють утвердження їхньої активної життєвої позицiї, осягнення ними iдеалiв добра, краси, iстини, любовi до рiдної землi, її культури.

   Ключовi слова: системнi мовнi й мовленнєвi зв’язки, опорнi вмiння, комплекснi вправи, метод проектiв, методи i форми iнтерактивного навчання, готовнiсть до суспiльно корисної працi, змiстоутворювальнi мотиви, саморозвиток, самопiзнання, типи iнтегрованих урокiв.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС