Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (763) 2020 р.

УЗАГАЛЬНЮЄМО ТА СИСТЕМАТИЗУЄМО ЗНАННЯ ПРО ТЕКСТ
І СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ
11 клас

Лариса ПЕЧОНКІНА, учитель СЗОШ І–ІІІ ступенів № 5 ім. Л. І. Бугаєвської, Полтавська обл.

Подано план-конспект уроку для 11-го класу (профільний рівень) з узагальнення й систематизації вивченого про текст і складне синтаксичне ціле. Учні працюють у проєктних групах, аналізуючи уривок із твору в різних аспектах й оформлюючи результати своєї роботи у вигляді ментальних карт. Це дає змогу не лише підсумувати та струкутурувати засвоєний матеріал, а й розвивати навички ефективної взаємодії в команді.

Ключові слова: текст, складне синтаксичне ціле, абзац, види й засоби зв’язку речень у тексті та ССЦ, карта розуму, групова робота, проєктна робота.

PROFESSIONAL TRAINING. HOW TO GENERALIZE AND SYSTEMATIZE
KNOWLEDGE ABOUT THE TEXT AND THE COMPLEX SYNTACTIC UNIT
11th Form

Larysa PECHONKINA, teacher, L. I. Bugaevska Primary and Secondary School # 5, Poltava Oblast.

The present lesson plan for the 11th form (profile level) is devoted to the generalization and systematization of the studied material about the text and the complex syntactic unit. The students are to work in project groups, analyze text fragments in various aspects and visualize the results of their work in the form of mind maps. This allows not only to summarize and structure the material under study, but also to develop the students’ skills of effective teamwork.

Key words: text, complex syntactic unit, paragraph, types and means of cohesion in the text and in the CSU, mind map, group work, project work.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС