Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (751) 2019 р.

«ВІН ТАК БАГАТО ЗРОБИВ І ДЛЯ МЕНЕ ОСОБИСТО:
КОЛИ Б НЕ ВІН, ВСЕ ЖИТТЯ МОЄ МИНУЛО Б ЗОВСІМ ПО-ІНШОМУ,
ЗІЙШЛО Б НА ІНШИЙ ШЛЯХ…»
Михайло Драгоманов, Олена Пчілка і цінності роду Драгоманових

Галина ЛЕВЧЕНКО, доцент Житомирського державного університету ім. І. Франка

У статті розглянуто домінантні цінності родини Драгоманових, у якій зросли визначні діячі української культури Олена Пчілка та Михайло Драгоманов. Наведено факти з листів та автобіографій про стиль родинного спілкування між батьками й дітьми. Підкреслено спадкоємність родинних традицій, прагнення нащадків зберігати ціннісні установки і продовжувати справи попередніх поколінь, чого притримувалась зокрема Леся Українка.

Ключові слова: демократизм, християнський гуманізм, опозиційність, Олена Пчілка, Михайло Драгоманов, Леся Українка.

“HE HAS DONE SO MUCH FOR ME PERSONALLY TOO: IF NOT HIM,
ALL MY LIFE WOULD HAVE PASSED COMPLETELY DIFFERENT, WOULD
HAVE GONE TO ANOTHER WAY…”
Mykhailo Drahomanov, Olena Pchilka and values of the Drahomanov family

Halyna LEVCHENKO, associate professor, Ivan Franko State University of Zhytomyr

The article considers dominant values of the Drahomanov family, who raised Olena Pchilka and Mykhailo Drahomanov to be prominent personalities of Ukrainian culture. The facts elicited from letters and autobiographies highlight the unique style of family communication between parents and children. It underlines the continuity of family traditions, the descendants’ aspirations to cultivate the family values system and follow in the footsteps of the previous generations, in particular, as exemplified by Lesya Ukrainka.

Key words: democracy, Christian humanism, opposition, Olena Pchilka, Mykhailo Drahomanov, Lesya Ukrainka.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС