Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (751) 2019 р.

ПРОСТОРОВІ ВИМІРИ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВЛЕННІ:
ЇХНІ БУТТЄВІ СЕНСИ ТА ФІЗИЧНІ ЗНАЧЕННЯ

Валентина ГЕРАСИМЧУК, професор НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського

У статті описуються основні просторові метрологічні величини, етимологічне, онтологічне, фізичне обґрунтування їх та актуалізація в сучасному українському мовленні.

Ключові слова: простір, час, спеціальні метрологічні величини, основні культурні категорії, українське мовлення.

DIMENTIONS OF SPACE IN SPOKEN UKRAINIAN:
THEIR EXISTENTIAL SENSES AND PHYSICAL VALUES

Valentyna GERASYMCHUK, professor, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Istitute»

The article considers the basic spatial metrological values, their etymologic, ontologic, and physical basis, as well as their actualization in the contemporary spoken Ukrainian. Similar to time, space belongs to the major categories of culture.

Key words: space, time, spatial metrological values, major categories of culture, spoken Ukrainian.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС