Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (751) 2019 р.

«ЖІНКИ МАЙСТЕРНО ВОЛОДІЮТЬ МИСТЕЦТВОМ ПЕРЕВ’ЯЗУВАТИ
РАНИ – МАЙЖЕ ТАК САМО, ЯК І МИСТЕЦТВОМ ЇХ НАНОСИТИ»
За новелою Івана Франка «Сойчине крило»
10 клас

Тетяна ПАЛИВОДА, викладач Гірничого коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Пропонований матеріал містить розгорнутий план-конспект заняття за змістом новели Івана Франка «Сойчине крило». Мета розробки – забезпечити компетентнісний потенціал студентів/учнів у процесі вивчення дисципліни «Українська література». У конспекті докладно представлено низку інтерактивних методів і прийомів навчання, завданням яких є дослідження модерністської специфіки новели «Сойчине крило», формування в студентів/учнів навичок здійснювати цілісний ідейно-художній аналіз епічного твору на основі компетентнісно зорієнтованих видів роботи.

Ключові слова: компетентнісне навчання, інтерактивне спостереження, літературний диктант-візуалізація, випереджувальне завдання, есе, презентація-мультимедіа, демонстрування, фрейм-проблема, філворд, метод «Прес», «Коло Вена», «Асоціативне ґроно».

«NEXT TO THE WOUND, WHAT WOMEN MAKE BEST IS THE BANDAGE»
After short story «Jay’s Wing» by Ivan Franko
10th Form

Tetiana PALYVODA, lecturer, Mining College of the State Higher Educational Institution «National University of Kryvi Rih»

The suggested material includes a comprehensive plan of the lesson after «The Jay’s Wing» short story by Ivan Franko. The present plan is aimed to reinforce the students’ competence potential during the academic course of Ukrainian Literature. It offers a detailed variety of interactive teaching methods and techniques in order to study modernistic features of the short story «The Jay’s Wing», as well as to develop the students’ skills to create the integral ideological-artistical analysis of an epic literary work on the basics of competence-oriented types of work.

Key words: competency-based training, interactive examination, literature dictation-visualization, outcoming task, essay, multimedia presentation, demonstration, frame-problem, fillword, «Press» method, «Venn diagram», «An associative bunch».

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС