Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (751) 2019 р.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ В
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Іван ХОМ’ЯК, доктор педагогічних наук, професор;

Ірина КАРКІЧ, магістрантка Національного університету «Острозька академія»

У статті проаналізовано основні аспекти роботи з вивчення лексикології в умовах компетентнісного навчання й обґрунтовано його ефективність. Наведено теоретичні положення, якими повинен керуватися педагог у процесі вивчення розділу «Лексикологія» на уроках української мови на комунікативній основі. Особливу увагу звернено на розширення словникового запасу учнів.

Ключові слова: компетенція, компетентність, лексика, методи навчання, компетентнісний підхід.

COMPETENCY-BASED APPROACH IN TEACHING VOCABULARY AT
GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS

Ivan KHOMIAK, Dr. habil. in Pedagogy, professor

Iryna KARKICH, Master’s Degree student, The National University of Ostroh Academy

The article analyzes key aspects of teaching lexicology in terms of competency-based training and substantiates their efficiency. It offers theoretical grounds to guide the teacher in their work with Lexicology on communicative basis at lessons of Ukrainian. Particular attention is paid to the vocabulary expansion of the students.

Key words: competence, vocabulary, teaching methods, competency-based approach.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС