Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (739) 2018 р.

МОЛОДІ РОКИ ІЗМАЇЛА СРЕЗНЕВСЬКОГО:
СТУДІЮВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ Й ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО РУХУ
В ХАРКОВІ

Ольга БЛИК, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу української класичної літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка

У статті розглянуто діяльність відомого славіста і мовознавця І. Срезневського у роки його життя в Харкові. Авторка досліджує, як формувався світогляд ученого, аналізує його роль у діяльності Харківської школи романтиків, роботу як збирача фольклору та видавця. Також у статті йдеться про основне фольклористичне видання, здійснене І. Срезневським, – серію книг «Запорожской старины», типового преромантичного явища, яке справило потужний вплив на сучасників та письменників наступних поколінь.

Ключові слова: І. Срезневський, Харківський університет, «Запорожская старина», український фольклор, «Украинский вестник».

THE GREEN YEARS OF IZMAIL SREZNEVSKY: FOLKLORE STUDIES
AND ORGANIZING OF UKRAINIAN MOVEMENT IN KHARKIV

Olha BLYK, PhD in Linguistics, junior research associate, T. H. Shevchenko Institute of Literature

The paper considers the activity of a well-known Slavist and linguist I. Sreznevsky in the years of his living in Kharkiv. The author studies how the academician’s world outlook formed, analyses his role in the activity of the Kharkiv romanticist school, and his work as a folklorist and publisher. The paper also dwells on the principal folklore edition by I. Sreznevsky, that is The Olden Time of Zaporizhzhia series, a typical preromantic phenomenon, which had a powerful influence on his contemporaries and the writers of next generations.

Key words: I. Sreznevsky, Kharkiv university, The Olden Time of Zaporizhzhia, Ukrainian folklore, “Ukrainsky Vestnik”.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС