Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (739) 2018 р.

ПАВЛО ТИЧИНА – МАЕСТРО ПОЕТИЧНОГО СЛОВА

Оксана КОСІНОВА, кандидат філологічних наук, викладачка кафедри соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

У статті розглядається творчість П. Тичини – поета, художника, хорового диригента, композитора, науковця, громадського діяча. У центрі уваги – музичне та музично-жанрове різноманіття поезій автора. Синтез поезії і музики розкриває природу музичності творчості П. Тичини дає змогу трактувати його творчий доробок як певний літературно-мистецький феномен на тлі поетичних пошуків XX ст.

Ключові слова: поезія, музика, композитор, музичний мотив, музичний жанр, музична композиція.

PAVLO TYCHYNA – MAESTRO OF THE POETIC WORD

OKSANA KOSINOVA, PhD in Linguistics, lecturer, Open International University of Human Development “Ukraine”

The article discusses Pavlo Tychina’s body of work; he was a poet, artist, choral conductor, composer, scientist, and public figure. It highlights the musicality, as well as the musical genre variety of the author’s poetry. Profiling of the principles of the musical composition, their role in synthesis of poetry and music reveals the nature of Tychina’s musicality in his works, hence the researcher interprets the body of work under study as a literary and artistic phenomenon against the background of poetic pursuit of the XX century.

Key words: poetry, music, composer, musical motive, musical genre, musical composition.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС