Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (739) 2018 р.

НОВАТОРСТВО ІВАНА ЮЩУКА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОДИДАКТИЦІ
КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ

Сергій ОМЕЛЬЧУК, проректор з наукової роботи, професор кафедри слов’янської філології Херсонського державного університету

У статті досліджено лінгводидактичну концепцію Івана Ющука, відомого українського мовознавця, лінгводидакта, літературознавця, перекладача, громадського діяча, яка охоплює підручники для закладів загальної середньої й вищої освіти, навчальні посібники для учнів, вступників до вишів і студентів тощо, методичні посібники для вчителів-словесників, довідники з української мови, статті лінгводидактичного характеру. Окреслено методичні новації вченого, що стосуються принципів побудови шкільних підручників української мови, а також схарактеризовано українську лінгвістичну термінологію в методичних працях Івана Ющука.

Ключові слова: Іван Ющук, підручники української мови, шкільний курс української мови, підхід до навчання мови, система вправ, українська термінологія.

IVAN YUSHCHUK’S INNOVATIONS IN UKRAINIAN LINGUODIDACTICS
OF THE LATE XX – EARLY XXI CC.

Serhiy OMELCHUK, Vice Rector for Research, professor, Kherson State University

The article deals with linguodidactic workouts of Ivan Yushchuk, a famous Ukrainian philologist, specialist in the field of linguodidactics, scholar in literature, translator, public leader, who created text-books for establishments of secondary and higher education, educational accessories for pupils, applicants and students, training manuals for teachers of language and literature, reference-books on the Ukrainian language, linguodidactic papers. It describes the scientist’s methodical innovations in principles of constructing school text-books on the Ukrainian language and Ukrainian linguistic terminology in Ivan Yushchuk ’s methodical workouts.

Key words: Ivan Yushchuk, text-books on the Ukrainian language, school course of the Ukrainian language, approach to language teaching, system of tasks, Ukrainian terminology.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС