Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (739) 2018 р.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
10-й клас. Профільний рівень

Марія ПЕЧОНЧИК, учитель опорного закладу Кам’янська ЗОШ І–ІІІ ступенів Березнівської районної ради, Рівненська обл.

Контрольні роботи складено відповідно до нової програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10–11 класи. – Профільний рівень / Мацько Л. І., Груба Т. Л., Семеног О. М., Симоненко Т. В. (Наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017 р.), методичних рекомендацій щодо використання тестових технологій у навчально-виховному процесі в загальноосвітніх закладах, критеріїв оцінювання та вимог ЗНО.

У кожній контрольній передбачено два варіанти, які містять завдання різних рівнів складності – початкового, середнього, достатнього, високого. За правильне виконання всієї роботи виставляється 12 балів (по 3 бали за кожен рівень).

Перший рівень (початковий) містить завдання з вибором однієї правильної відповіді і завдання на упослідовнення (орієнтування учнів у лінгвістичній теорії, відтворення теоретичних понять та елементарне практичне застосування).

Другий рівень (середній) охоплює завдання на увідповіднення та редагування (розуміння лінгвістичних понять, виділення їх у низці однотипних чи різнотипних, розрізнення окремих властивостей).

Третій рівень (достатній) – вміння працювати з невеликим текстом, ілюструвати мовні явища власними прикладами, конструювати мовні одиниці за вказаними схемами, робити різні мовні розбори.

Завдання четвертого рівня (високого) передбачає системне й узагальнене знання мовного матеріалу, вміння застосовувати його в нестандартних ситуаціях. Здебільшого ці завдання пов’язані з побудовою власних висловлень і використання в них вивчених мовних явищ.

Такий підхід дає змогу перевірити рівень системних знань про мову (мовна компетентність), оволодіння базовими вміннями й навичками використання мови у відповідних мовленнєвих ситуаціях (мовленнєва компетентність), здатність конструювати тематично і стилістично зорієнтовані тексти (соціокультурна компетентність), сформованість інтелектуально-операційних умінь (діяльнісна компетентність).

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС