Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №3 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (739) 2018 р.

ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ З ПОЗИЦІЙ ГУМАНІЗМУ
У ПОВІСТІ АНДРІЯ ЧАЙКОВСЬКОГО «ЗА СЕСТРОЮ»

Оксана ГОШОВСЬКА, кандидат філологічних наук, учитель ІФПНВК «Католицька ЗШ ІІ–ІІІ ст. – гімназія святого Василія Великого»

Стаття містить розробку уроку, присвячену вивченню повісті Андрія Чайковського «За сестрою». За методичну основу уроків взято розвиток ключових компетентностей, залучено різні методи, прийоми і форми роботи, зокрема, лексична робота, семантичний аналіз, активне експериментування тощо.

Ключові слова: романтичний герой, героїко-романтична повість, ключові компетентності.

RECONSTRUCTION OF HISTORIC EVENTS FROM THE PERSPECTIVE
OF HUMANISM IN THE NOVELLA AFTER SISTER BY ANDRIY CHAIKOVSKY

Oksana HOSHOVSKA, PhD in Linguistics, teacher, Private Educational Complex Catholic Primary and Secondary School – St. Basil the Great Gymnasium of Ivano-Frankivsk

The present paper offers a lesson plan on the novella After Sister by Andriy Chaikovsky. Methodologically, the lesson is based on developing the core competencies; it involves different methods, techniques and forms of activity, namely the riddle, lexical and phraseological activity, stylistic pause, psychological portrait, interactive tasks etc.

Key words: romantic character, heroic romantic novella, core competencies.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС