Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (739) 2018 р.

СИСТЕМНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Тетяна БУТУРЛИМ, кандидат педагогічних наук, учитель Ніжинського обласного педагогічного ліцею, старший викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

У статті подано різнотипні завдання для узагальнення і систематизації вивченого з курсу української літератури (відповідно до чинної програми ЗНО). Методика цих завдань забезпечує системну підготовку учнів до підсумкової атестації. Важливим складником запропонованого матеріалу є узагальнювальні таблиці з наведеними інтернет-покликаннями на ресурси, де розміщено інформацію щодо аналізу програмових художніх творів.

Ключові слова: українська література, робота з таблицею, увідповіднення, хронологічний ланцюжок, асоціювання, інтернет-покликання.

COMPREHENSIVE TRAINING OF STUDENTS
FOR EIT IN UKRAINIAN LITERATURE

Tetiana BUTURLYM, PhD in Pedagogy, teacher at Nizhyn Oblast Pedagogical Lyceum, senior lecturer at Nizhyn Agrotechnical Institute

The present article offers a variety of tasks aimed to generalize and systematize the material learnt within the Ukrainian Literature course (according to the current EIT curriculum). The methodology of the tasks ensures comprehensive training of students for the final attestation. A significant component of the present material comprises generalizing charts with Internet references to the resources, which contain information about analysis of the scheduled pieces of read.

Key words: Ukrainian Literature, work with a chart, matching, chronological chain, associating.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС