Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (727) 2017 р.

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ. «МАРУСЯ БОГУСЛАВКА».
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ
9 клас

Олена ЮДІНА, учитель Світлодарського НВК Бахмутського р-ну Донецької обл.

У статті подано докладний план-конспект уроку української літератури для 9-го класу. Метою уроку є вивчення теоретичного матеріалу про українські народні думи, кобзарство в Україні та аналіз тексту народної думи про Марусю Богуславку. Для реалізації мети автор пропонує такі методи і прийоми роботи: презентація випереджувальних завдань, «Ґронування», виразне читання, обмін враженнями, прослуховування аудіозапису, постановка та розв’язання проблемних питань, інтерактивна вправа «Займи позицію» та інші.

Ключові слова: народна дума, кобзарство, патріотизм, волелюбність, проблемне питання, мистецький контекст.

UKRAINIAN FOLK BALLADS. MARUSIA BOHUSLAVKA,
ETHICAL AND MORAL PROBLEMS IN THE BALLAD
The 9th Form

Olena YUDINA, teacher, Teaching and Educational Complex of Svitlodar, Donetsk Oblast

The article provides a detailed Ukrainian Literature lesson plan for the 9th form. It is aimed to teach the theory of Ukrainian folk ballads, inform the students about kobzars, and analyze the text of the folk ballad about Marusia Bohuslavka. The author suggests such methods and techniques, as presentation of anticipative tasks, “Bunch of Grapes”, dramatic reading, exchange of ideas, listening to the text recording, defining and solving of problematic questions, an interactive exercise “Adopt the Position” and other.

Key words: folk ballad, kobzars, patriotism, love of freedom, problematic question, artistic context.

Отримати методичну статтю з журналу