Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (727) 2017 р.

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Світлана АМЕРХАНЯН, директор Малинської ЗОШ № 5 І–ІІІ ст., Житомирська обл.

У статті на основі психолого-педагогічної літератури та педагогічної практики схарактеризовано особливості навчання з упровадженням технологій розвитку критичного мислення на уроках української мови та літератури, розкрито прийоми та методи, які сприяють активізації пізнавальної діяльності школярів. Також подано приклади планів-конспектів уроків української мови для 9-го класу з використанням технології розвитку критичного мислення.

Ключові слова: критичне мислення, пізнавальна активність, актуалізація суб’єктного досвіду, рефлексія, проблемні завдання, дослідницька робота, інтерактивні вправи.

DEVELOPMENT OF THE STUDENTS’ CRITICAL THINKING SKILLS
AT UKRAINIAN LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS

Svitlana AMERKHANYAN, headmistress of Primary and Secondary School #5 of Malyn, Zhytomyr Oblast

The article is based on psychological and pedagogical literature, and teaching practice; it characterizes the peculiarities of teaching with introduction of the techniques, aimed at development of critical thinking skills at lessons of Ukrainian language and literature. The paper outlines the methods and techniques to promote the students’ learning activity. It also offers sample lessons of Ukrainian for the 9th form, which apply the technology of critical thinking development.

Key words: critical thinking, learning activity, actualization of subjective experience, reflexion, topical tasks, research, interactive exercises.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС