Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №14 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (715) 2016 р.

МОВА РЕКЛАМИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ІВАНОВА І. Історія української реклами: мовностилістичний аспект: монографія /
І. Іванова. – Х.: Юрайт, 2016. – 371 с.

Сучасна наукова думка кінця ХХ – початку ХХІ ст. визначається підвищеною увагою до людського чинника в мові, а також до соціокультурних детермінацій вербального рівня комунікацій. Ця тенденція зумовлює, з одного боку, диференціювання різних галузей пізнання, а з іншого, – інтеграцію їх. Синергетичний підхід до аналізу мовних явищ застосовано в рецензованій монографії, у якій використовується теоретична основа кількох наукових дисциплін – теорії мовної комунікації, прагмалінгвістики, лінгвостилістики та риторики.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС