Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу «ДИВОСЛОВО» №10 (715) 2016 р.

ТОЧНІСТЬ ТЕРМІНОВЖИВАННЯ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ
ТА НАУКОВОМУ СТИЛЯХ МОВЛЕННЯ

Віолетта ЛАВРЕНЮК, кандидат філологічних наук, доцент Одеського національного політехнічного університету

У статті розглянуто важливі питання терміновживання в офіційно-діловому та науковому стилях мовлення. На сучасному етапі мовна освіченість державного службовця набуває великого значення в контексті нових завдань, що стоять перед українським суспільством у новому тисячолітті. Володіння термінологією державної мови за обраним фахом, науковим та офіційно-діловим стилями української мови, новими комп’ютерно-лінгвістичними технологіями, що є основою мовної підготовки держслужбовця, – основна умова становлення інтелектуального потенціалу України.

Ключові слова: точність слововживання, культура мовлення, термінологія, офіційно-діловий стиль, науковий стиль.

ACCURACY OF TERMINOLOGY USAGE IN OFFICIAL AND SCIENTIFIC
PROSE STYLES

Violetta LAVRENIUK, PhD, Associate Professor, Odessa National Polytechnic University

The article deals with important issues of terminology usage in official and scientific prose styles. At present the linguistic competence of public employees is of great importance in the context of new challenges facing the Ukrainian society in the new millennium.

The reform of higher education with its focus on liberalization and humanization of education makes it possible to realize the social order on the formation of linguistic consciousness of students – future professionals in various industries. This problem is one of the factors contributing to the intellectual potential of Ukraine.

Key words: linguistic usage accuracy, speech culture, terminology, official style, scientific prose style.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС