Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (715) 2016 р.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ
10 клас

Ніна ГОЛУБ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Матеріал містить план-конспект уроку для 10-го класу (профільний рівень), який дає змогу актуалізувати, поглибити і розширити знання учнів про основні принципи української орфографії. Завдання, представлені в уроці, а саме: бліц-опитування, дослідження-обґрунтування, дослідження-класифікація, інтерактивні вправи та тестування – забезпечують методичну різноманітність опанування теми, оптимізують узагальнення навчального матеріалу.

Ключові слова: принципи української орфографії, дослідницькі завдання, орфограми буквені і небуквені, бесіда, тестові завдання.

BASIC PRINCIPLES OF UKRAINIAN ORTHOGRAPHY
10th Form

Nina HOLUB, Dr. habil., Professor, Institute of Pedagogy, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

The material offers a draft plan of a 10th grade lesson (core discipline level), which is aimed to actualize and deepen the students’ knowledge of the principles of the Ukrainian orthography. The tasks suggested (quizzes, substantiation research, classification research, interactive exercises, and tests) ensure a methodological diversity in mastering the theme, and enhance the revision of the learning material.

Key words: principles of the Ukrainian orthography, research tasks, alphabetic orthogram, analphabetic orthogram, discussion, testing tasks.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України