Розробки уроків для 5-9-х класів, ЗНО-2019

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2018-2019 н.р. (5-11 класи) Акція на посібник «Готуємося до ЗНО: тестові завдання з української мови й літератури»

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (715) 2016 р.

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ

Світлана ЦІНЬКО, доцент Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка;

Аліна ЖАРОВСЬКА, магістрант Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка

У статті закцентовано увагу на важливості розвитку соціокультурної компетентності майбутнього вчителя-словесника як складника його професійної підготовки на заняттях із методики навчання української мови у школі; подано зразки завдань, спрямованих на розвиток цієї компетентності.

Ключові слова: соціокультурна компетентність, соціокультурна змістова лінія, професійна підготовка, учитель-словесник, інформаційно-комунікаційні технології.

TRAINING OF PHILOLOGY STUDENTS TO REALIZE
THE SOCIOCULTURAL CONTENT BY MEANS OF IT TECHNOLOGIES

Svitlana TSINKO, associate professor, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

Alina ZHAROVSKA, Master’s degree student, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

The paper is focused on the importance to develop the sociocultural competence of future teachers of Ukrainian as a component of their professional training in classes of school methodology of teaching Ukrainian. It also provides sample tasks aimed to develop the competence under study.

Key words: sociocultural competence, sociocultural content, professional training, teacher of Ukrainian, IT technologies.

Отримати методичну статтю з журналу

Заробляйте betcoin легко
Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України