Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (715) 2016 р.

КОМУНІКАТИВНИЙ КОДЕКС ОСВІТЯНИНА

Лариса КРАВЕЦЬ, доктор філологічних наук, професор Національного педагогічного університету ім. Михайла

У статті схарактеризовано поняття «комунікативний кодекс», «принципи спілкування», «конвенції спілкування», «правила спілкування». Простежено еволюцію спілкування в освітній сфері. Розкрито залежність типу спілкування від суспільно-історичних, економічних та культурних чинників. Обґрунтовано потребу утвердження сучасного комунікативного кодексу в освітній сфері.

Ключові слова: комунікативний кодекс, правила спілкування, мовленнєва взаємодія, мовленнєва поведінка, мовленнєві дії, освітні заклади, учитель, учні.

THE COMMUNICATIVE CODE OF EDUCATORS

Larysa KRAVETS, Dr. habil., Professor, National Pedagogical Dragomanov University

The article profiles the concepts of communicative сode, principles of communication, сonvention of communication, rules of communication, and traces the evolution of communication in the field of education. It elicits the dependence of the type of communication on socio-historical, economic and cultural factors, and substantiates the necessity to reinforce the modern communicative сode in the field of education.

Key words: communicative code, the rules of communication, verbal interaction, verbal behaviour, speech acts, educational institutions, teacher, students.

Отримати методичну статтю з журналу