Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (691) 2014 р.

Галина ШИЛІНА. Класно-дистанційна форма навчання на уроках

української мови та заняттях факультативу в допрофільних класах середньої школи

   Актуальність дослідження. Одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти є дистанційне навчання. Згідно з наказом МОН України № 466 від 25 квітня 2013 р. дистанційна освіта реалізується через систему дистанційного навчання, яка є частиною освітнього простору України з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою структурою, кадровим, системно-технічним, матеріально-технічним і фінансовим забезпеченням. Упровадження дистанційного навчання через додаткові заняття, факультативи, курси за вибором у допрофільних класах допоможе учням обрати профіль навчання. Дистанційне навчання робить процес гнучким, варіативним, багатоаспектним. Своєчасним і актуальним є створення дистанційної «Школи сучасних знань» допрофільної та профільної підготовки учнів, яку розробив Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на платформі Moodle. Дистанційну освіту успішно використовують у вишах, однак для загальноосвітніх навчальних закладів це явище нове. Запровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес створює певні проблеми, що стосуються змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання.

   Ключові слова: культура наукового мовлення, аспекти культури мовлення, наукова робота, нормативність,види помилок у наукових роботах старшокласників.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС