Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Передплата журналів Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №10 (679) 2013 р.

Сергій ОМЕЛЬЧУК. Основні поняття орфографії

у шкільному курсі морфології української мови

   У статтi визначено i схарактеризовано основнi орфографiчнi поняття (орфограма, написання, орфографiчне правило, орфографiчний словник) у структурi шкiльного курсу морфологiї. На основi аналiзу чинних пiдручникiв української мови для 6–7-х класiв з’ясовано методику роботи над засвоєнням цих понять у процесi навчання морфологiї української мови в основнiй школi.

   Ключовi слова: орфограма, орфографiчнi вмiння, орфографiчнi поняття, кiлькiсний аналiз орфограм, орфографiчне правило.

Отримати методичну статтю з журналу