Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (750) 2019 р.

ЛІТОПИСИ: У ПОШУКАХ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Петро БІЛОУС, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка

У статті розглянуто давні українські літописи, які хронологічно охоплюють історію України від найдавніших часів до кінця XVIII ст. Простежено основні тенденції у висвітленні в літописах історичного минулого України, проаналізовано моделі історичного буття українців на різних етапах еволюційного поступу. Автор статті доводить актуальність цілої низки тез, висловлених у літописах, які й нині мають для України повчальний зміст.

Ключові слова: літопис, літописання, модель, історія України, хронографія, минуле, національна свідомість.

CHRONICLE LITERATURE:
LOOKING FOR THE MODEL OF UKRAINIAN HISTORY

Petro BILOUS, professor, Ivan Franko Zhytomyr State University

The article deals with ancient Ukrainian chronicles, which in a time-based manner cover the history of Ukraine from ancient times to the late XVIII century. It defines the main tendencies of the historical past of Ukraine highlighted in chronicles, and analyses the models of historical existence of the Ukrainians at different stages of their evolutionary progress. The author comments upon a number of passages taken from the annals under study, which nowadays prove to be relevant and timely for Ukraine.

Key words: chronicle, chronicle writing, model, history of Ukraine, chronology, past, national consciousness

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС