Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (750) 2019 р.

ЛЕКСЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КЕРУВАННЯ В СУЧАСНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ УЗУСІ
З історії формування лексичної норми літературної мови

Тетяна ЦИМБАЛЮК-СКОПНЕНКО, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник
Інституту української мови НАН України

У статті на основі аналізу лексикографічних видань простежено значення та історію закріплення в сучасному українському узусі лексем управління і керування. Зроблено висновок: слово керування спирається на тривалішу кодифікаційну традицію, тож за частотністю використання вона має посідати перше місце в сучасному українському слововжитку.

Ключові слова: нова українська літературна мова, літературна норма, лексикологія, лексикографія, історія мови, офіційно-справочинний стиль, стилістика.

LEXEMES УПРАВЛІННЯ AND КЕРУВАННЯ IN THE MODERN UKRAINIAN
USAGE
History of formation of the lexical norms of the Ukrainian literary language

Tetyana TSYMBALIUK-SKOPNENKO, PhD in Philology, senior research associate, The Institute for the Ukrainian Language of the NAS of Ukraine

The formation of the lexical norms of the new Ukrainian literary language has taken place gradually: according to the logic of its own development, as well as under the influence of other languages. In the modern Ukrainian practice, the words управління and керування are widely used, and have the character of non-absolute synonymous units. The first of these units was documented in lexicography much later than the word керування, but it unjustifiably grew more frequent in many texts. Regarding frequency, the word керування should rank first in the modern Ukrainian word-of-mouth, since it is based on a longer codification tradition.

Key words: new Ukrainian literary language, literary norm, lexicology, lexicography, history of language, official-business style, stylistics.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС