Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (750) 2019 р.

ОБРАЗ МИТЦЯ НА ТЛІ ЕПОХИ В РОМАНАХ ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО «МІСТО» ТА МИХАЙЛА БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»
Бінарний інтегрований урок української й зарубіжної літератури
11 клас

Ольга РУДНИЦЬКА, Галина ШКАМАРДА, учителі-методисти Луцького НВК «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського»

План-конспект бінарного інтегрованого уроку присвячено вивченню образу митця в романах В. Підмогильного «Місто» та М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Увагу звернено на спільне та відмінне в тематиці й проблематиці творів, літературну атмосферу, долю письменника в 1920–1930-х рр.

Ключові слова: Валер’ян Підмогильний, Михайло Булгаков, роман, образ, тематика, проблематика, письменник.

THE ARTIST’S FIGURE AGAINST THE BACKGROUND OF THE EPOCH IN THE
NOVELS BY VALERIAN PIDMOHYLNY «THE CITY» AND MIKHAIL BULGAKOV «THE MASTER AND MARGARITA»
A binary integrated lesson of Ukrainian and World Literature
11th Form

Olha RUDNYTSKA, Halyna SHKAMARDA, school counselors of Lutsk Educational Complex «Vasyl Sukhomlynsky Gymnasium # 14»

The present plan of a binary integrated lesson studies the artist’s figure in the novels by V. Pidmohylny «The City» and M. Bulgakov «The Master and Margarita». It highlights both the common features and differencies in the subject and problematics of the literary writings, the literary atmosphere, the writer’s fate in the 1920–30s.

Key words: Valerian Pidmohylny, Mikhail Bulgakov, novel, figure, subject, problematics, writer.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС