Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (750) 2019 р.

ІНКУЛЬТУРАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Неллі БОНДАРЕНКО, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

У статті розглядається проблема інкультурації здобувачів освіти, формування у них культурної компетентності як ключової на уроках української мови. Обґрунтовано теоретичні засади становлення культурної компетентності. Запропоновано форми, методи й засоби її розвитку, зразки завдань і вправ.

Ключові слова: інкультурація, культурна компетентність як ключова, засади формування, урок української мови, заклади загальної середньої освіти.

STUDENTS’ INCULTURATION IN THE PROCESS OF COMPETENCE
TEACHING OF UKRAINIAN

Nelli BONDARENKO, PhD in Pedagogy, senior research associate, Institute of Pedagogy, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

The paper studies the problem of students’ inculturation and development of their cultural competence as the key one at lessons of Ukrainian. It substantiates theoretical basis to evolve the cultural competence, and offers certain forms, methods and techniques, sample tasks and exercises.

Key words: inculturation, cultural competence as the key one, basis of evolvement, lessons of Ukrainian, general
education institutions.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС