Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (738) 2018 р.

Авторська рубрика Віталія Радчука

ПРОТЕЙ ЧИ ЯНУС?
Про різновиди перекладу

Здатність людського розуму творити безмежне розмаїття знакових систем породжує і безліч різновидів перекладу. Стаття обґрунтовує спробу типології, трактуючи переклад між стилями, регістрами, діалектами, професійними говірками, ідіолектами, територіальними, історичними, віковими варіантами мови, нормою і гібридом, лексичною спадщиною і словником-мінімумом, несловесними кодами тощо. Автор доводить, що мета перекладу – не замінити, а зберегти мову, а інтерсеміотичним, всупереч Р. Якобсону, є будь-який переклад.

Ключові слова: мова, переклад, семіотика, знак, код, стиль, система, варіативність.

PROTEUS OR JANUS
On the kinds of translation

The power of human intellect to create an endless variety of sign systems brings to life lots of kinds of translation. The article substantiates an attempt of typology treating translation between styles, registers, local dialects, professional lingos, idiolects, territorial, historical and age variants of language, standard and hybrid, heritage and basic vocabularies, nonverbal codes etc. The author argues that the aim of translation is not to change the language but to preserve it, and challenges Jakobsonian triad with an idea that any translation is intersemiotic.

Key words: language, translation, semiotics, sign, code, style, system, variability.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС