Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (738) 2018 р.

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ЧЕРЕЗ МОВЛЕННЄВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Оксана ГОШОВСЬКА, кандидат філологічних наук, учитель ІФПНВК «Католицька ЗШ ІІ–ІІІ ст. – гімназія святого Василія Великого»

У статті розкрито методичні засади розвитку ключових компетентностей на уроках української мови та літератури, наведено варіанти компетентнісно зорієнтованих вправ і завдань з різних тем.

Ключові слова: ключові компетентності, форми й методи роботи, компетентнісний підхід.

DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CORE COMPETENCIES AT UKRAINIAN
LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS THROUGH ORAL ACTIVITY

Oksana HOSHOVSKA, PhD in Linguistics, teacher, Private Educational Complex St. Basil the Great Catholic Primary and Secondary School of Ivano-Frankivsk

The present paper highlights the methodological framework aimed to develop the core competencies at Ukrainian language and literature lessons; it offers a variety of competency based exercises and tasks within different topics.

Key words: core competencies, forms and methods of work, competency based approach.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС