Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (738) 2018 р.

СОЦІАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Неллі БОНДАРЕНКО, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

Стаття присвячена актуальній проблемі імплементації в освітній процес десяти ключових компетентностей, які необхідно формувати у здобувачів освіти на всіх уроках з усіх предметів відповідно до Закону України «Про освіту» і концепції «Нова українська школа». На прикладі взаємозв’язаного розвитку українськомовної та соціальної компетентностей старшокласників автор розкриває невичерпні ресурси української мови та можливості лінгводидактики для успішної соціалізації майбутніх випускників.

Ключові слова: освітня реформа, 10–11 класи, українська мова, ключові компетентності, українськомовна компетентність, соціальна компетентність.

SOCIAL DIRECTIVITY OF MODERN TECHNOLOGIES
OF TEACHING UKRAINIAN TO STUDENTS

Nelli BONDARENKO, PhD in Pedagogy, senior research fellow, Institute of Pedagogy, National Academy of Social Sciences of Ukraine

The article highlights the topical problem of implementation of the ten core competencies into educational process; according to the Law of Ukraine On Education and the New Ukrainian School conception, they are to be developed at every lesson of any subject. Using the example of students’ interrelated Ukrainian-speaking competency and the social one, the author reveals the abundant resourse of the Ukrainian language, and the opportunities offered by linguodidactics to successfully socialize intended graduates.

Key words: education reform, 10–11 forms, the Ukrainian language, core competencies, Ukrainian-speaking competency, social competency.

Отримати методичну статтю з журналу

До змісту    Наступна стаття