Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №12 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (726) 2017 р.

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ: ФЕНОМЕН ІСНУВАННЯ

Тетяна ВІРЧЕНКО, професор Київського університету ім. Бориса Грінченка

Авторка статті розглядає сучасну драматургію комплексно, спиняючись на п’єсі Я. Стельмаха «Синій автомобіль», яка рекомендована для самостійного читання за програмою з української літератури для 10–11-х класів, і радить учителям не тільки організовувати зустрічі з сучасними драматургами, а й ставити їхні п’єси у шкільному театрі.

Ключові слова: сучасна драматургія, тематика, театр, антологія, сценічність, постмодерністська п’єса, традиційна п’єса, академічний театр, експериментальний театр.

THE MODERN UKRAINIAN DRAMATURGY:
THE PHENOMENON OF EXISTENCE

Tetyana VIRCHENKO, professor, Borys Grinchenko Kyiv University

The present paper provides a throughout analysis of the modern drama basing on the Blue Car play by Ya. Stelmakh, which is recommended as home reading for the 10-11th form students in the Ukrainian Literature curriculum; the author encourages teachers to organize meet-the-artist sessions with modern playwriters, as well as stage their plays with school drama groups.

Key words: modern dramaturgy, topicality, theater, anthology, staginess, postmodernism play, traditional play, academic theater, experimental theater.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС