Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (726) 2017 р.

ЗГАДАТИ ВСЕ, або ПАМ’ЯТЬ У МОВНОМУ СПІЛКУВАННІ*

Оксана ТИЩЕНКО, кандидат філологічних наук, м. Київ

У статті йдеться про пам’ять як психологічний механізм мовлення, походження слова пам’ять, його значення і про роль пам’яті в усному спілкуванні.

Ключові слова: пам’ять, мова, спілкування, психолінгвістика, навчання.

REMEMBER ALL, or MEMORY IN ORAL COMMUNICATION

Oksana TYSHCHENKO, PhD, Kyiv

The present paper considers memory as a psychological mechanism of speech, the origin of the word memory, its meaning, the role of memory in oral communication.

Key words: memory, language, communication, psycholinguistics, teaching.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС