Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (726) 2017 р.

КОСТОМАРОВ У БИТВІ З ВАЛУЄВИМ: МОВА ЧИ ЯЗИК?

Ірина ФАРІОН, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка»

У статті в контексті діахронної соціолінгвістики розкрито роль М. Костомарова в появі Валуєвського циркуляру 1863 року. Предметом дослідження є україноцентрична освітньо-видавнича діяльність М. Костомарова та системне блокування її в Російській імперії.

Ключові слова: М. Костомаров, Валуєвський циркуляр, мова й освіта, антагонізм обставин, антагонізм персон.

KOSTOMAROV IN HIS STRUGGLE AGAINST VALUEV: mova or yazyk?

Iryna FARION, Doctor of Philology, professor, Lviv Polytechnic National University

In the context of diachronic sociolinguistics, the article presents the role of M. Kostomarov in introduction of the Valuev Circular of 1863. The object of the research is the Ukrainian-focused educational and publishing activity of M. Kostomarov and its systemic blocking in the Russian Empire.

Key words: M. Kostomarov, the Valuev Circular, language and education, antagonism of circumstances, antagonism of persons

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС