Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (726) 2017 р.

НАУКОВІ ПАРАМЕТРИ АНАЛІЗУ ТЕКСТУ

Марія ПЕНТИЛЮК, доктор педагогічних наук, професор, Херсонський державний університет

Статтю присвячено визначенню основних параметрів аналізу тексту. Автор бере за основу саме розуміння тексту як одиниці мовлення і послідовно розкриває всі компоненти аналізу: категорії тексту, форми, види, типи, стилі й жанри. Окремо виділяє структурні елементи тексту як об’єкти аналізу – складне синтаксичне ціле й абзац, мовні засоби побудови тексту і зв’язки між його елементами.

Ключові слова: текст, категорії тексту, смислові та структурні елементи тексту, аналіз тексту.

SCIENTIFIC PARAMETERS OF TEXT ANALYSIS

Mariia PENTYLIUK, Doctor of Pedagogical Sciences, professor State University of Kherson

The article deals with the main questions of the text analysis. The author bases on the understanding of the text as a unit if speech, and consequtively reveals all the components of the analysis: the categories of the text, forms, types, styles and genres. She separatevely singles out structural elements of the text as the objects of the analysis: the complicated syntactical unit, paragraph, linguistic devices of the text structure, coherence among the elements of the text.

Keywords: text, the categories of the text, sense and structural elements of the text, text analysis.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС