Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (726) 2017 р.

ЧИТАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ:
ЩО ФОРМУЄМО, ЩО І ЯК ПЕРЕВІРЯЄМО Й ОЦІНЮЄМО

Анатолій ФАСОЛЯ, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ

Автор статті висвітлює ключові проблеми, пов’язані з упровадженням компетентнісного навчання у практику сучасної школи, визначає зміст читацької компетентності, доводить доконечну потребу формування її як якісної характеристики компетентного учня-читача.

Ключові слова: компетенція, компетентнісне навчання, читацька компетентність, структура читацької компетентності, субкомпетентності.

THE READER’S COMPETENCE: WHAT TO BE DEVELOPED,
TESTED AND ASSESSED

Anatoliy FASOLIA, PhD in Pedagogical Sciences, Institute of Pedagogy, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

The author focuses on the key problems in the introduction of the competence teaching into the practices of the modern school, defines the content of the reader’s competence, and argues the absolute necessity to develop it among students as a qualitative characteristic of the reader’s subcompetence.

Key words: competence, competence teaching, reader’s competence, structure of the reader’s competence, structure of the reader’s subcompetence.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Интернет-магазин АБАРИС