Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №12 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (714) 2016 р.

МЕТАФІЗИКА СТРАЖДАННЯ

У «ВІРШАХ З ВІЙНИ» БОРИСА ГУМЕНЮКА

Богдан ПАСТУХ, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка

У статті осмислено образний світ поезії Б. Гуменюка, зокрема у другому виданні його збірки «Вірші з війни». Акцент зроблено на емпіричному досвіді автора, який є джерелом його творчості. Виокремлено також проблему тематичних ліній у збірці. Автор статті намагається проаналізувати «усезнаючий» голос поета.

Ключові слова: війна, лірика, образ, тема, досвід.

Metaphysics of Suffering in Borys Humeniuk’s Book Poems From the War

Bogdan Pastukh, senior lecturer at Ivan Franko National University of Lviv

The article interprets the figurative world of Borys Humeniuk’s poetry, namely the second edition of his collection Poems from the War. The author emphasizes the poet’s empiric experience, which is the source of his art, and  outlines the topicality issues of the book. It is an attempt to assess the author’s universally competent voice.

Key words: war, lyrics, image, theme, experience.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС