Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (714) 2016 р.

ІСТОРІЯ ОДНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПОБРАТИМСТВА:
БОРИС ХАРЧУК ТА ІВАН ГНАТЮК

Олег ВАСИЛИШИН, доцент Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка

У статті простежено історію літературних стосунків Б. Харчука та І. Гнатюка, які жили і творили в умовах тоталітарної системи. Обидва письменники-земляки зосталися вірними своїй «малій батьківщині», залишивши на сторінках творів не лише згадки про Кременець, Дзвинячу, Лози, Почаїв, Шумськ, Вишнівець, Бодаки та ін., а й відтворивши місцевий колорит, передусім мовний.

Ключові слова: літературне побратимство, «мала батьківщина», творча індивідуальність письменника, краєзнавчі паралелі, спогади.

A Literary Brotherhood Story

of Borys Kharchuk and Ivan Hnatyuk

Oleh Vasylyshyn, senior lecturer at Taras Shevchenko Humanitarian Pedagogical Institute of Kremenets

The article highlights B. Kharchuk and I. Hnatyuk’s story of literary relationship. Both of the writers lived and worked in the totalitarian system, and both of them stayed faithful to their small motherland, having imprinted reminiscences of Kremenets, Dzvynyacha, Lozy, Pochayiv, Shums’k, Vyshnivets’, Bodaky on pages of their literary works, as well as celebrated the local flavor and vernacular.

Key words: literary fraternity, small motherland, creative personality of a writer, country studies parallels, memoirs.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС