Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №10 з журналу «ДИВОСЛОВО» №09 (714) 2016 р.

ІНТЕЛЕКТУАЛ СВОЄЇ ЕПОХИ
Проблематика творчості Віктора Петрова-Домонтовича

Мар’яна ГІРНЯК, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка

У статті розглянуто проблематику творчості В. Петрова-Домонтовича. Авторка досліджує проблему ідентичності особи та втрати людиною ґрунту, перервності епох та особливостей мистецтва «доби розкладеного атома», кризи раціоналізму й відносності істин, проблему автентичності висловлювання.

Ключові слова: проблема ідентичності особи, тип суб’єкта, криза раціоналістичного підходу, проблема ґрунту, екзистенціалістська ситуація, образ нудьги і порожнечі, проблема мовчання.

Intellectual of His Epoch
The Topicality of Creative Writing by Viktor Petrov-Domontovych

Mariana Hirniak, senior lecturer at Ivan Franko National University of Lviv

The paper reviews the topicality of creative writing by V. Petrov-Domontovych. The author investigates the problem of a person’s identity and loss of roots, as well as epochs’ inconsistencies, the attributes of art in the age of the split atom, rationalism crisis and relativity of the true, and the problem of statement authenticity.

Key words: the problem of a person’s identity, subject’s type, crisis of the rationalistic approach, problem of rootedness, existentialistic situation, the imagery of boredom and emptiness, the problem of silence.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС