Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (714) 2016 р.

ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
На матеріалі преси

Юлія ГАНЖА, магістр Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова

Статтю присвячено інноваціям, які виникли у сучасній лексичній системі української мови протягом останніх років, закріпилися в ній та активно використовуються у пресі й інтернет-просторі. Джерельною базою дослідження є газети «День» та «Україна молода» (2014–2016 рр.). У статті описано закономірності утворення лексичних інновацій у сучасній мові.

Ключові слова: інновація, лексична система, преса, неосемантизм, неозапозичення, новотвори.

Innovations in the Modern Ukrainian Language
(on printed media)

Yulia Hanzha, Master, National Pedagogical Dragomanov University

The article deals with innovations, which have emerged in the modern lexical system of the Ukrainian language in recent years, entrenched in it and are widely used in the press and on the Internet. The materials under study were extracted from the Den’ and Ukraina Moloda newspapers (2014 – 2016). The article describes regularities of formation of lexical innovations in the modern language.

Key words: innovation, lexical system, printed press, neosemantism, neo-borrowed words, neologisms.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС