Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (714) 2016 р.

Творчі запропоновання Оксани Книжки,

учителя Полтавської обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей ім. Антона Макаренка

У рубриці «Робітня словесника» подано два плани-конспекти уроків української літератури для 5-го і 9-го класів. Перший присвячено вивченню творчості В. Короліва-Старого, зокрема його казки «Хуха-Моховинка». Другий – це урок літератури рідного краю, розроблений за творчістю полтавської письменниці Н. Баклай. Основний акцент авторка робить на вихованні морально-етичних якостей школярів, підведенні їх до усвідомлення таких загальнолюдських цінностей, як добро, милосердя, любов і прощення.

Ключові слова: українська література, добро і зло у казці та в житті, гуманізм, прищеплення моральних норм засобами літератури.

Literature Teaching Ideas of Oksana Knyzhka,

teacher at Anton Makarenko Gymnasium Boarding School of Poltava oblast for Intellectually Gifted Children

The Linguist’ Workhop Heading offers two concise Ukrainian literature lesson plans drafted for the 5th and 9th forms. The first part deals with studies of literary works by V. Koroliv-Staryi, the Khukha-Mokhovynka fairy-tale in particular. The second part is a lesson draft on native heath literature which focuses works of writing by N. Baklay, Poltava region. An emphasis is placed on cherishing of students morals and encouraging them to reflect on the universal human values of kindness, mercy, love, and forgiveness.

Key words: the Ukrainian literature, the good and the bad in fairy-tales and life, humanism, cultivation of morals by means of literature.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС