Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (714) 2016 р.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ
В ДОСЛІДЖЕННЯХ УЧЕНИХ-МЕТОДИСТІВ

Марія ПЕНТИЛЮК, завідувач кафедри мовознавства Херсонського державного університету

Статтю присвячено аналізові наукових шукань і досягнень лінгводидактиків південно-східного регіону України за останні десятиріччя. Автор визначає основні завдання досліджень, способи реалізації й експериментальної перевірки їх. У статті наголошено на розв’язанні актуальних проблем сучасної шкільної й вишівської лінгводидактики, новітніх технологіях і методиках навчання української мови як рідної і державної. Поданий список літератури засвідчує результативність проведених досліджень і впровадження їх у практику середньої й вищої школи.

Ключові слова: лінгводидактика, методичні дослідження, лінгводидактичні стратегії, технології навчання.

Current issues of ukrainian lingvodidactics

in researches of academic educators

Mariia Pentyliuk, Chairperson of the Linguistics Department at Kherson State University

The article is an attempt to analyze the scientific researches and achievements of scholars in the south-east of Ukraine in the recent decades. The author outlines the principal tasks of the researches, ways of their implementation and experimental tests. The emphasis is placed on the solving of current problems of the modern secondary and high schooling, linguodidactics, modern technologies and methodologies of teaching Ukrainian as the native language and official one. The references list testifies to the result of the conducted research and their introduction into practice of the secondary and high schooling.

Key words: linguodidactics, methodological studies, linguodidactic strategies, training technologies.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС