Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №09 (678) 2013 р.

Ніна ГОЛУБ. Методичні рекомендації щодо навчання

української мови в умовах компетентнісного підходу

    Сучасна школа – це соцiальний iнститут, завдання якого – готувати учнiв до життя. З-помiж причин, якi гальмують оновлення освiти, зазвичай називають одностороннiсть, дисгармонiйнiсть, коли школярi замiсть цiлiсного соцiокультурного досвiду засвоюють лише фрагменти його. Знаннєвий пiдхiд до навчання неспроможний забезпечити ефективнiсть процесу соцiалiзацiї особистостi, що передбачає розвиток iнтелекту, емоцiйної сфери, вироблення стiйкостi до стресу, упевненостi в собi, позитивного ставлення до свiту i сприйняття себе й iнших, виховання самостiйностi, автономностi, формування мотивацiї, усвiдомленої потреби в самоактуалiзацiї, самовдосконаленнi [2; 171].

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС