Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №14 з журналу “ДИВОСЛОВО” №08 (665) 2012 р.

Андрій ГЛУЩУК. Посібник, що навчає грамотності

   Глибоке знання української мови, достатній рівень культури усного і писемного мов­лення є визначальною прикме­тою освіченої людини. Реалізува­ти ці завдання допоможе по­сібник доктора педагогічних наук, професора Національного університету «Острозька академія», академіка Академії наук вищої освіти України І.Хом’яка «Зв’язок у вивченні орфографії зі структур­ними рівнями української мови». Мета книжки – висвітлити основні орфографічні поняття української мови, схарактеризувати методи­ку формування правописних умінь і навичок, проаналізувати особливості реалізації зв’язку у вивченні орфографії з фонети­кою, орфоепією, лексикою, сло­вотвором, морфологією і синтак­сисом, а також у поєднанні з ро­ботою над розвитком мовлення.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Попередня стаття    До змісту    Наступна стаття

Інтернет-магазин АБАРІС