Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №14 з журналу “ДИВОСЛОВО” №07-08 (712-713) 2016 р.

ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНИХ ЗАХОДІВ
На прикладі вечора «Великий лірик і вічний революцйонер»

Олена ЮЖАКОВА, доцент Одеської національної академії харчових технологій

У статті подано методичний коментар щодо підготовки сценарію та особливостей проведення заходу з нагоди 160-річчя від дня народження Івана Франка, а також запропоновано розробку вечора для старшокласників на тему «Великий лірик і вічний революцйонер». Захід охоплює такі етапи: вікторина, декламування та інсценування творів І. Франка, аналіз поетичного доробку митця в автобіографічному та суспільно-історичному контексті.

Ключові слова: сценарій заходу, декламування творів І. Франка, завдання і запитання до поезії, заповіт І. Франка.

Principles of Holding a Literary and Musical Event
“Great Lyric Poet and the Very Image of a Revolutionary” Case Study

Olena Yuzhakova, lecturer at Odessa National Academy of Food Technologies

The article provides a methodological comment on planning and holding an event dedicated to the 160th anniversary of Ivan Franko’s birth, as well as offers a guidance on the Great Lyric Poet and the Very Image of a Revolutionary senior high school students event. The latter includes a quiz, recitation and staging of Ivan Franko’s writings, analysis of the artist’s poetry in the autobiographic and socially-historical context.

Key words: an event script, recitation of Ivan Franko’s writings, tasks and questions on poetry, I. Franko’s testament.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС