Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №13 з журналу “ДИВОСЛОВО” №07-08 (712-713) 2016 р.

БІБЛІЙНІ МОТИВИ ТА ОБРАЗИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ.
ПОЕМА «МОЙСЕЙ» ІВАНА ФРАНКА

Ванда МОЛЧАНОВА, Валентина МІРОШНИКОВА, викладачі-методисти Київського транспортно-технологічного коледжу КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного

У статті подано узагальнений огляд функціонування біблійних мотивів та образів в українській літературі від XVIII ст. (творчість Г. Сковороди) до сучасної (поема І. Драча). Також матеріал містить план-конспект уроку-конференції на тему «Ідейно-художній зміст поеми “Мойсей” І. Франка. Образ народного провідника у творі», у якому продемонстровано методику проведення учнівської конференції, присвяченої аналізу біблійного образу крізь призму Франкової сучасності та українського сьогодення.

Ключові слова: біблійні образи, морально-етичні цінності, урок-конференція, поема «Мойсей».

Biblical Motives and Characters in Ukrainian Literature.

The Moses Poem by Ivan Franko

Vanda Molchanova, Valentyna Miroshnykova, head teachers at Kyiv College of Transport and Technology, Hetman Petro Konashevych Sahaydachniy Kyiv State Maritime Academy

The paper provides a general overview of functioning of biblical motives and characters in the Ukrainian literature from the XCIIIth c. (writings by H. Skovoroda) until the present time (a poem by I. Drach). It also offers notes on a conference lesson titled “Ideological and Artistic Outline of the Moses Poem by I. Franko. The Image of the People’s Leader in the Writing”, which presents the methodology of holding a students conference on the biblical character analysis in the light both of I. Franko’s historical period and the modern Ukraine.

Key words: biblical characters, ethical and moral values, a conference lesson, the Moses poem.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС