Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №12 з журналу “ДИВОСЛОВО” №07-08 (712-713) 2016 р.

ВИШИВАНКА ЯК МАРКЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В РОДИНІ ІВАНА ФРАНКА

Наталя ТИХОЛОЗстарший науковий співробітник Інституту Івана Франка НАН України

У статті розглянуто основні аспекти рецепції української вишивки і вишиванки в науковому та художньому доробку Івана Франка. Водночас авторка акцентує й на місці вишиванки в життєвій практиці митця і його родини, доходячи висновку, що вишиваний одяг слугував для них маркером національної ідентичності й джерелом естетизму. Іван Франко, на думку дослідниці, гармонійно поєднав вишиванку з костюмом західного зразка.

Ключові слова: вишиванка, національна ідентичність, Іван Франко, родина письменника, костюм західного зразка.

Vyshyvanka (Embroidered Shirt/Blouse) as a Marker of National Identity
in Ivan Franko’s Family

Natalia TYHOLOZ, senior researcher, Ivan Franko Institute, the NAS of Ukraine

The article deals with Ivan Franko’s interpreting of Ukrainian embroidery and vyshyvanka (the embroidered shirt/blouse) both in scientific works and works of art. It is focused on the role of vyshyvanka in the daily living of the artist and his family, and arrives at the conclusion that they viewed vyshyvanka as a marker of national identity. The author urges Ivan Franko succeeded in matching vyshyvanka with the European suit.

Key words: vyshyvanka, national identity, Ivan Franko, the writer’s family, the European suit.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС