Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу «ДИВОСЛОВО» №07-08 (712-713) 2016 р.

«ЯКБИ ТИ ЗНАВ, ЯК МНОГО ВАЖИТЬ СЛОВО…»
Новаторство лірики Івана Франка

Валерій КОРНІЙЧУК, професор Львівського національного університету ім. Івана Франка

У статті простежено основні етапи еволюції естетичної свідомості Івана Франка, окреслено параметри його художнього новаторства на прикладі поетичних збірок, розглянуто їхню жанрову структуру, схарактеризовано образний світ, з’ясовано особливості ритмомелодики, визначено роль поета в розвитку національної літератури.

Ключові слова: лірика, поетичне новаторство, естетична свідомість, жанр, образний світ, ритмомелодика, національна література.

Novelty of Ivan Franko’s Lyric Poetry

Valeriy Korniychuk, professor, Ivan Franko National University of Lviv

The paper highlights the milestones of evolution of Ivan Franko’s aesthetic views, profiles the parameters of his artistic novelty on the material of the poetic books under study. The author focuses on their genre structure, defines characteristics of its imagery and features the rhythmical melodics, thus depicting the poet’s role in the development of the national literature.

Key words: lyric poetry, poetic novelty, aesthetic views, genre, imagery, rhythmical melodics, national literature.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС