Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №07-08 (712-713) 2016 р.

ЗАГАДКИ ТОПОСУ І НАЦІОСОФСЬКІ ІНТЕНЦІЇ
В РОМАНІ ІВАНА ФРАНКА «ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ»
До проблеми літературної географії твору

Олег БАГАН, докторант Львівського національного університету ім. Івана Франка

У статті досліджується питання, як реальне місто послужило прообразом для створення урбаністичної топопоетики в романі «Перехресні стежки» (1900) І. Франка. Автор на підставі уважного прочитання художніх описів твору, історичних реалій, географічного ландшафту доводить, що письменник змалював саме Дрогобич, який був йому добре знайомий із дитинства. Окрема увага звертається на націософські роздуми І. Франка.

Ключові слова: Дрогобич, Стрий, Галичина, місто, урбанізм, провінційність, автобіографічність, націософія.

Secrets of Topos and National Philosophy Intentions

in Ivan Franko’s Novel Crossed Paths
(On the writing’s literary geography)

Oleh Bahan, doctorate student, Ivan Franko National University of Lviv

The paper explores the problem which city had been the prototype of the urban topos poetics in the Crossed Paths novel (1900). Basing on the careful studies of the story telling, historical environment, geographical landscape, the author states that the writer depicted the town of Drohobych, familiar to him since childhood. Special emphasis is placed on I. Franko’s national philosophical reflections.

Key words: Drohobych, Striy, Galicia, urbanism, provincialism, autobiographical nature, national philosophy.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС